Menu

Hakkında

Ülkemizde yazılım sektörünün son yıllarda hızla gelişmesi ile birçok sektörün yönetimini yazılımlar aldı. Artık sağlık sektöründe de hastanelerde hasta kayıt, hasta sevk, taburcu işlemleri gibi temel işlemlerde yazılım teknolojileri kullanılmakta. Dünyada sağlık alanında hastalık seyrini izleyen, içerdiği akıllı destek sistemleri ile hekimin karar almasını kolaylaştıran yazılımlar kullanılmaktadır.

Hastaların tanı ve tedavisinden çok hastanın durumunu takip ve izleme görevini yapan bu yazılımlar ülkemizdeki modern hastanelerde kullanılmamaktadır. Projemiz ülkemiz için bir yenilik olmuştur ve özellikle ruh ve sinir hastalıkları alanında kullanılacak bir yazılımdır. Projemizin amacı; Ruh ve Sinir Hastalıkları Alanında Hastalık Takip, İzleme, Öneri ve Akıllı Karar Destek Yazılımı oluşturmaktır.

Sistem Amacı

Hastaların bakımı için tutulan raporların ve diğer bilgilerin en doğru ve pratik şekilde ilgili kişilere; doktor, hemşire, hastabakıcı gibi ilgili kişilere ulaşabilmesi, hastaların günlük aktivitelerinden ve yaşadıkları olaylardan yazılım sistemi ile geliştirilen akıllı karar destek sistemi ile ilerleyen zamanda hastanın gelişmesine dair bilgiler verilmesi ve yönlendirici olacak şekilde terapistlere ve psikologlara ve hasta bakıcılara ipuçları sunabilmesi, hastaların birbirleri ve diğer çalışanlar ile olan ilişkilerini kayıt altında tutmak.

Hasta sayısına gerekli olacak şekilde hasta bakıcı ve hemşirelerin otomatik olarak vardiyalara atanması, eksik hasta bakıcı veya hemşire varsa bunun uyarısını vererek gerekli personelin atanması,  çalışanların düzenli olarak çalışabilirlik seviyelerinin kontrol edilmesi; süreli olan belgelerin ve yeterlilik alanlarının süresi dolmadan uzatılması için haber verilmesi veya süresi dolan belgelerin bildirilmesi, hastane çalışanlarına hastalar tarafından yapılacak olası bir saldırı durumunda personeli korumak için personel, acil durum uyarı sistemini tek hareketle aktif hale getirerek diğer personellerin haberdar olmasını ve müdahale edebilmesini sağlamaktadır. Bunun için yazılımımızla entegre çalışan bir mobil ekipman kullanılmaktadır.

Hastalar için günlük haftalık, aylık raporların girilmesinin sağlanması ve raporların ilgili zamanlarda düzenlenip düzenlenmediğinin kontrol edilmesi, eksik olanalar için uyarı verilmesi, özellikle raporlar kısmında insan kaynaklı hataları en alt düzeye indirip işlemlerin hızlanması ve kolaylaştırılması, personel performans ölçümünün daha hızlı ve daha verimli şekilde yapılmasının sağlanması projemizin çalışma prensibidir.

Share this Post!
  BAŞA DÖN