Menu

HAKKIMIZDA

Kurumumuzda, sağlık sektörü başta olmak üzere hastaneler, engellilere hizmet veren kurumlar ve bakım hizmeti veren kurumlara ihtiyaçları bağlamında özel yazılım uygulamaları tasarlanmaktadır. Sunduğumuz özel yazılıma sahip olmak, size doğru verilerle kurumunuzu tek bir ekrandan yönetme imkanı sunacaktır. Hizmetlerimiz uluslararası standartlarda olup, firmalara özel yazılımların dışında, tanınmış uluslararası firmaların kullandıkları güvenlik sistemlerinin Türkiye distribütörü olarak, bunların Türkiye’deki kurumların talepleri doğrultusunda kurulması ve takibini de yapmaktayız.

VİZYONUMUZ

Müşterilerimizin hizmet verdikleri alanda endişe duydukları ya da eksiklikler nedeni ile küçük de olsa hata payı olan alanları dikkate alan yazılımlar geliştirerek müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde sağlamak temel hedefimizdir. Bu bağlamda teknoloji alanındaki son gelişmeleri en kısa sürede ve en uygun fiyatlarla müşterilerimize sunmak hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca Sosyal sorumluluk bilinci ile toplumsal katkı sağlayabileceğimiz alanlarda hizmet sunmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

MİSYONUMUZ

KURUMUMUZDA, SAĞLIK SEKTÖRÜ BAŞTA OLMAK ÜZERE HASTANELER, ENGELLİLERE HİZMET VEREN KURUMLAR VE BAKIM HİZMETİ VEREN KURUMLARA İHTİYAÇLARI BAĞLAMINDA ÖZEL YAZILIM UYGULAMALARI TASARLANMAKTADIR. SUNDUĞUMUZ ÖZEL YAZILIMA SAHİP OLMAK, SİZE DOĞRU VERİLERLE KURUMUNUZU TEK BİR EKRANDAN YÖNETME İMKANI SUNACAKTIR. HİZMETLERİMİZ ULUSLARARASI STANDARTLARDA OLUP, FİRMALARA ÖZEL YAZILIMLARIN DIŞINDA, TANINMIŞ ULUSLARARASI FİRMALARIN KULLANDIKLARI GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ OLARAK, BUNLARIN TÜRKİYE’DEKİ KURUMLARIN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA KURULMASI VE TAKİBİNİ DE YAPMAKTAYIZ.

  BAŞA DÖN